Als je als ondernemer in een rollercoaster terecht komt en je weet je geen raad, dan weten wij in de meeste gevallen wel een uitweg. Of dit nu financiële, juridische of fiscale of andere problemen zijn, wij zijn met onze ervaring jouw steunpunt.

Wij lossen jouw probleem op!

Gezien het huidige betalingsverkeer van jouw onderneming, begrijpen de belastingdienst, de banken en uw leveranciers ook dat je liquiditeitspositie slecht is. Het feit dat jij uit eigen wil met VDG & Partners orde op zaken wilt stellen, creëer jij goodwill. Niemand zit te wachten op jouw faillissement en na wij aannemen jij ook niet, dus onderneem voor dat het te laat is, daar je in een milliseconde failliet verklaard kunt worden.

Wij hebben zo’n 20 jaar ervaring in schuldsanering. Dit werkt als volgt: Wij maken een inventarisatie van alle verplichtingen en onderbouwen de levensvatbaarheid van jouw bedrijf. Op grond daarvan maken we betalingsafspraken met de crediteuren, de belastingdienst en de bank. We rekenen voor dat ze met schuldsanering beter af zijn dan met een faillissement.

De optelsom van levensvatbaarheid, een hogere opbrengst en die welwillendheid leidt er toe dat we afspraken kunnen maken over betalingsregelingen en de afkoop van uw schulden.

Schuldeisers hebben liever iets dan niets!

Zoek jij geld, om je problemen op te lossen, dan kunnen wij kort zijn! Er investeert niemand in schulden, dus bel 0638 565 459 voordat het te laat is!

 

Alle aandacht richten op het bedrijf en de markt.

Zo’n crediteurenakkoord waarbij de schuldeisers genoegen nemen met een gedeeltelijke betaling tegen een finale kwijting van hun vordering, kan op vrijwillige basis worden overeengekomen of door de rechter worden opgelegd (het zogenaamde dwangakkoord). Zo droogt de dagelijkse stroom van incassobureaus en gerechtsdeurwaarders snel op en kunnen we alle aandacht richten op het bedrijf en de markt.

Het feit dat jij bij ons hulp zoekt geeft aan dat jij bij de verkeerde boekhouder en/of accountant zit, daar een goede boekhouder en/of accountant jou had moeten waarschuwen, dat jouw liquiditeit aan het afnemen was, tenzij jij zelf de zaak hebt laten versloffen.

Wij hebben een afgeronde masteropleiding, MBA finance & marketing en spreken de ondernemers taal en zijn creatief in het oplossen van problemen.

Daar wij niet in jouw positie terecht willen komen, vragen wij na het GRATIS telefonische intake gesprek een voorschot van minimaal € 375,00 ex.BTW voordat wij voor jou aan de slag gaan!

Om de kosten voor jou zo laag mogelijk te houden, handelen wij de zaken zoveel mogelijk online af.

Bel ons gerust en geheel vrijblijvend 0638 565 459 en wij lossen jouw probleem op…